Komise USA pro mezinárodní obchod zabavuje tonery a inkousty porušující patenty a ochranné známky s nebývalou intenzitou

United States International Trade Commission (USITC) vydala v roce 2015 celkem 60 příkazů k zabavení a propadnutí tonerových či inkoustových kazet v souvislosti s ochrannou práva duševního vlastnictví originálních výrobců spotřebního materiálu. Typicky se jedná o patentovou ochranu a ochranné známky. Za prvních 5 měsíců roku 2016 tato komise vydala již 54 příkazů k zabavení a propadnutí tonerových či inkoustových kazet nerespektujících duševní vlastnictví, je patrné vysoký nárůst počtu vydaných rozhodnutí. Pokud by tento trend setrval, lze očekávat více než dvou násobné množství vydaných příkazů.

Tyto příkazy se týkají ochrany téměř všech značek originálních tonerových a inkoustových kazet. V letošním roce došlo k rozhodnutím v ochraně inkoustových kazet Epson a HP, optických válců a ozubených koleček používaných v tonerových kazetách Canon a HP a tonerových kazet Lexmark.

Rozhodnutí United States International Trade Commission (USITC) se týkají společností podnikajících a prodávajících spotřební materiál na trhu Spojených států amerických, z nichž na českém trhu je znám především internetový obchod Amazon, kterého se jedno z rozhodnutí komise také týká.

 

Autor: Asociace renovátorů tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství