Lexmark zveřejnil, jaké množství vlastních tonerových kazet renovuje

Maxime Furkel, jeden z vedoucích pracovníků společnosti Lexmark, uveřejnil prezentaci vysvětlující přínosy renovací tonerových kazet Lexmark.

Ve své prezentaci uvádí, že více než jedna třetina kazet pro tiskárny prodávaných firmou Lexmark v Evropě se shromažďuje po použití za účelem jejich renovace nebo recyklace, přičemž 60 % sesbíraných kazet je recyklováno, tedy použito jako vstupní surovina pro další odvětví a 40 % tonerových kazet je renovováno, tedy znovu použito ke stejnému účelu. Renovace tonerových kazet probíhají v Polsku. Tyto kazety jsou zákazníkům dodávány z distribučního centra v Belgii.

Lexmark

Renovované kazety jsou vyráběny ve stejné výrobní lince jako nové, stejnými lidmi, se stejným vybavením a procesem zajišťujícím stejnou kvalitu. Celkové množství tonerových kazet vyrobených v zemích Evropské unie představuje 45 % z celkového prodeje v Evropské unii. Do roku 2020 plánuje Lexmark vyrábět 75 % evropských prodejů v zemích Evropské unie a přispět tak ke snížení uhlíkové stopy a zvýšení evropské zaměstnanosti.

Plastové části vhodné k renovaci nebo recyklaci představují až 80 % hmotnosti tonerové kazety, podstatná část použitých tonerových kazet je skládkována nebo spalována. Hnacím motorem k nulovému skládkování a spalování použitých tonerových kazet má být zelené zadávání veřejných zakázek.

Uváděné množství renovací společností Lexmark není konečné, jedná se o renovace společnosti Lexmark a nejsou v nich zahrnuty renovace prováděné nezávislými renovátory.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství