Nezávislý test tonerů: asijské kazety jsou zdraví nebezpečné, renovované v pořádku!

Německý zkušební ústav LGA provedl testování nově vyrobených kompatibilních tonerových kazet a testování evropských renovovaných tonerových kazet. Testováno bylo 8 kusů různých kompatibilních tonerových kazet, bylo zjištěno překročení limitu nebezpečné látky až o neuvěřitelných 8500 % a celkové překročení limitů v 19 různých případech! U renovovaných tonerových kazet nebylo zjištěno žádné překročení limitů nebezpečných látek.

Do testu bylo zařazeno 8 kusů nově vyrobených tonerových kazet pro tiskárny HP a Samsung a 2 kusy renovovaných tonerových kazet pro tiskárny HP. Všechny zjištěné hodnoty byly porovnávány s prahovými hodnotami pro testování LGA.

Překročení prahových hodnost bylo zjištěno u 100 % kompatibilních tonerových kazet. Žádná z testovaných renovovaných kazet limit nepřekročila.

 

Jedna testovaná kompatibilní tonerová kazeta obsahovala 86 mg / kg BIS(2-methoxyethyl) etheru, což je více než 8500 % nad limitní hodnotou LGA, která je 1,0 mg / kg. Podle klasifikace ECHA může tato látka poškodit plodnost a poškodit nenarozené dítě.

Renovované tonerové kazety tuto látku neobsahovaly.

 

 

Čtyři kompatibilní tonerové kazety měly hladiny kobaltu v rozmezí od 37 do 44 mg / kg, které podle harmonizované klasifikace a označování Evropské agentury pro chemické látky (CLP00) schválené Evropskou unií ECHA mohou způsobit dlouhodobé škodlivé účinky na vodní život, mohou způsobit alergická kožní reakce a při vdechování může způsobit alergické nebo astmatické příznaky nebo dýchací potíže. Hladina kobaltu byla překročena od + 48 % do +76 %.

Renovované tonerové kazety měly hladinu kobaltu pod limitem a to o -28 % a -20 %.

 

Benzen byl u kompatibilních tonerových kazet detekován na hladině až 2,2 mg / kg, tedy 529 % nad prahem LGA, který je 0,35 mg / kg.  Klasifikace agentury ECHA uvádí, že benzen může být při vniknutí do dýchacích cest fatální, může způsobit genetické vady, může způsobit rakovinu, způsobit poškození orgánů při dlouhodobé nebo opakované expozici, páry způsobují vážné podráždění očí a podráždění kůže.

Renovované tonerové kazety měly hladinu benzenu pod limitem a to o -43 % a -14 %.

 

Naftalen byl přítomen v sedmi z osmi kusů kompatibilních tonerových kazet v hladině 3,8 mg / kg až 7,5 mg / kg, tedy mezi 280 % a 650 % nad prahem testu LGA, který je 1,0 mg / kg. Podle klasifikace agentury ECHA je tato látka pro vodní organismy velmi toxická a má dlouhodobé účinky, je škodlivá při požití a existuje podezření, že způsobuje rakovinu.

Renovované tonerové kazety naftalen neobsahovaly.

 

 

ZDE JE UVEDEN KOMPLETNÍ VÝSLEDEK TESTU. TABULKA MŮŽE BÝT ŠPATNĚ ZOBRAZENA. POKUD JI NEVIDÍTE SPRÁVNĚ, JE ZDE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF – LGA-test-2020.

Cartridge

 

For printer

Pass / Fail

 

Reason for Failure

 

Substance

Test Value Mg/kg

LGA Limit mg/kg

  Variation

Newbuilt non-OEM

 

226A

 

HP LaserJet Pro M402, HP LaserJet Pro M426

 

 

Failed

 

 

Cobalt

 

 

 

37

 

 

25

 

 

+48%

 

Newbuilt non-OEM

 

285A

HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108 / M1130, M1132, M1136, M1210, M1212 / PRO M1132, M1136, M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108

 

 

Failed

Cobalt

 

37

25

+48%

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

 

Naphthalene (Carc.2, K2) 3 4

 

3.8

 

1

 

+280%

 

 

Newbuilt non-OEM

 

D116L

 

 

 

Samsung Xpress SL-M2625 /2825/2835, M2675/2875/2885

 

Failed

Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16 (TVOC)1

 

 

600

 

300

 

+100%

Failed

Benzine

 

2.2

0.35

+529%

 

 

Failed

 

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

Diethylene glycol dimethyl ether (Repr. 1B)3

 

86

 

1

 

+8500%

Dimethylformamide (Repr. 1B)3

2.8

1

+180%

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

7.5

1

+650%

 

Newbuilt non-OEM

 

285A

HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108 / M1130, M1132, M1136, M1210, M1212 / PRO M1132, M1136, M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108

 

 

Failed

 

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

2-Ethoxyethanol (Repr. 1B, Acute Tox. 3)3

 

1.1

 

1

 

+10%

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

4.9

 

1.0

 

+390%

 

Newbuilt non-OEM

 

285XL

 

HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro P1102s, HP LaserJet Pro P1102w, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, HP LaserJet Pro M1132 MFP

 

Failed

Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16 (TVOC)1

 

 

327

 

300

 

+9%

Failed

Benzine

 

0.9

0.35

+157%

Failed

Cobalt

 

44

25

+76%

 

Failed

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

 

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

4.6

 

1.0

 

+360%

 

Newbuilt non-OEM

 

435XC

HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108 / M1130, M1132, M1136, M1210, M1212 / PRO M1132, M1136, M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108

 

Failed

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

 

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

6.2

 

1.0

 

520%

Failed

Cobalt

 

44

25

76%

Newbuilt non-OEM

 

435 / 436 / 285A

HP LaserJet P1002, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106, P1108 / M1130, M1132, M1136, M1210, M1212 / PRO M1132, M1136, M1212, P1100, P1101, P1102, P1103, P1104, P1106,

P1108

 

 

Failed

 

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

2-Ethoxyethanol (Repr. 1B, Acute Tox. 3)3

 

1.3

 

1.0

 

30%

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

5.7

 

1.0

 

470%

Newbuilt non-OEM

 

2612A

 

HP LaserJet 1010 1012 1015 1018 1020 1022 1022N 1022NW 3015 3020 3030 3050 3052 3055 M1005 M1319F MFP

 

 

Failed

 

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

 

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

 

5.6

 

 

1.0

 

 

460%

 

 

Reman OEM Toner A

 

HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro P1102s, HP LaserJet Pro P1102w, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, HP LaserJet Pro M1132 MFP

 

Passed

Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16 (TVOC)1

 

 

291

 

300

 

-3%

Passed

Benzine

 

0.3

0.35

-14%

Passed

Cobalt

 

18

25

-28%

 

Passed

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

 

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

0

 

1.0

 

-100%

 

 

Reman OEM Toner B

 

HP     LaserJet  Pro  P1102,  HP LaserJet Pro P1102s, HP LaserJet Pro P1102w, HP LaserJet Pro M1212nf MFP, HP LaserJet Pro M1217nfw MFP, HP LaserJet Pro M1132 MFP

 

Passed

Total of volatile organic compounds in the retention range C6 – C16 (TVOC)1

 

 

187

 

300

 

-38%

Passed

Benzine

 

0.2

0.35

-43%

Passed

Cobalt

 

20

25

-20%

Passed

Volatile CMR compounds of category 1A and 1B and / or 1 and 2 and pregnancy group A and B, respectively2

 

Naphthalene (Carc. 2, K2)3 4

 

0

 

1

 

-100%

1. TVOC = total volatile organic compounds in forming the corresponding totals. all individually quantified components are included with a mass-based emission rate of ≥ 0.3 mg/kg. Insofar as possible concentrations of all individual compounds are quantified against authentic standard. Unidentified substances are quantified on basis of substance groups against substance-like compounds from this group.
2. CMR = carcinogenic (C). mutagenic (M). toxic to reproduction (R) classified according to the EU classification with reference to Annex VI of Regulation (EC) No.1272/2008 (GHS) of Categories 1A and 1B and according to the national classification in compliance with TRGS 905 or the MAK and BAT Value Lists of the DFG (German Research Foundation). (Categories 1 and 2 and Pregnancy Group A and B).
3. According to the EU classification with reference to Annex VI of Regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS)
4. According to the MAK and BAT Value Lists of the DFG (German Research Foundation). (Categories 1 and 2 and Pregnancy Group A and B).

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství