Nový prezident Evropské asociace renovátorů: v roce 2040 budeme ze současných skládek vybírat plast

ETIRA – European Toner and Inkjet Remanufacturers Association (Evropské sdružení renovátorů tonerových a inkoustových kazet) po 12 letech do svého čela zvolila nového prezidenta, Davida Connetta.

Jako hlavní cíl ve vedení asociace si Connett nastavil zvýšení povědomí negativních dopadu výrobků na jedno použití a přínosů opětovného využívání surovin.

„Je skutečně dobré vidět vlády, nevládní organizace, televizní pořady a co je nejdůležitější, širokou veřejnost, jak se více zapojuje do potřeby efektivního a udržitelného opětovného využití všeho, co vyrábíme,“ uvedl v rozhovoru pro magazín The Recycler. Jak světové vlády přijímají a začínají řešit stále rostoucí problém plastového odpadu, Connett očekává, že společnost ETIRA a její členové budou udávat cestu správného přístupu.

Connett varoval výrobce, bublina používání nových plastů praskne změnou globální ekonomické trajektorie. „Cena ropy se bude zvyšovat, zejména až země začnou zakazovat vozidla s dieselovým a benzínovým motorem. To povede ke zvýšení nákladů na nové plasty, a kdo ví, do roku 2040 můžeme dokonce otevírat současné skládky z důvodu získání plastů a dalších cenných zdrojů.“

Předtím, než jsem před téměř dvaceti lety založil společnost ETIRA, strávil jsem několik let v komunální politice, která se týká zapojení lidí, nasloucháním jejich obav a propojení na všech úrovních pro celkové zlepšení stavu. Connett doufá, že mu tato zkušenost přinese dostatečnou odbornost a zkušenost při zastupování členů na všech úrovních v celé komerční a politické sféře.

Asociace „bude nadále spolupracovat na nejvyšších úrovních politiky, aby ovlivňovala a směřovala politiky, kteří zajistí, že vše, co je legálně uvedeno na trh, je opakovaně použitelné nebo recyklovatelné.“

Connett se podílel na založení společnosti ETIRA v roce 2003 a také působil jako jeho viceprezident po dobu 12 let, až do roku 2015. Předtím pracoval v řadě firem na různých pozicích a jeho rozsáhlý životopis zahrnuje také práci v Royal Air Force , Oxfordské městské radě a vydavatel a řídící editor magazínu The Recycler.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství