Podpora ekonomiky založené na renovaci výrobků by v EU mohla do roku 2030 vytvořit 3 000 000 nových pracovních míst

Podle studie organizace WRAP by zavedení takzvané cirkulární ekonomiky, založené na renovaci výrobků mohlo do roku 2030 v Evropě vytvořit až 3 000 000 nových pracovních míst.

Stávající ekonomika je založena na principu koupě výrobků, použití výroků, uložení výrobků na skládku. Takzvaná cirkulární ekonomika vychází z myšlenek trvale udržitelného rozvoje a široce podporována orgány Evropské unie. Základní princip spočívá v koupi výrobků, použití výrobku, renovaci výrobků a opětovným prodejem renovovaného výrobku.

V podstatě se jedná o princip renovace tonerových kazet zavedených na široké spektrum všech výroků, které takový způsob renovace umožňují.

Dle studie v současné době je v rámci cirkulární ekonomiky v zemích Evropské unie nachází pracovní uplatnění zhruba 3 400 000 zaměstnanců. Tento počet zaměstnanců by se měl stále zvyšovat s rostoucí podporou cirkulární ekonomiky, do roku 2030 o dalších 1 200 000 zaměstnanců. To dle studie povede ke snížení počtu nezaměstnaných osob o 250 000 a vytvoření dalších pracovních míst, takže celkový dopad cirkulární ekonomiky by měl spočívat ve existenci 3 000 000 dodatečných pracovních míst a snížení celkové nezaměstnanosti v zemích EU o 520 000 lidí.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství