Prestižní evropská univerzita uspořádala konferenci na téma renovace tiskových kazet

Università degli Studi di Urbino, jejíž založení je datováno roku 1506, je prestižní stání italská univerzita. 17. října 2018 na této univerzitě proběhla mezinárodní konference na téma renovace tikových kazet jako produktu cirkulární ekonomiky a trvale udržitelného rozvoje.

Na konferenci mimo jiné vystoupil profesor Fabio Musso, prorektor univerzity a profesor Alessandro Dragoni, autor knihy o renovaci tiskových spotřebních materiálů.

 

University of Urbino

 

Mats Björkman z Katedry managementu a inženýrství, Univerzity v Linköpingu, Švédsko, představil téma efektivnosti zdrojů prostřednictvím cirkulární ekonomiky a renovací. Mats Björkman prezentoval šetrnost renovací tonerových kazet k životnímu prostředí a environmentální úspory vznikající renovací.

Jedním z hlavních závěrů konference byla jednoznačná potřeba rozšíření platnosti evropské ekologické značky EU Ecolabel na oblast tonerových kazet.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství