Remanexpo ve znamení padělků

Od 31. ledna 2015 do 3. února 2015 probíhala ve Frankfurtu nad Mohanem výstava tonerových kazet a inkoustových náplní. Výstava je součástí největšího mezinárodního obchodního veletrhu na psací potřeby, papír a kancelářské potřeby průmyslu – Paperworld Middle East s návštěvností přesahující 45 000 zájemců.

RemanExpo_2015_001

 

Jak plyne ze samotného názvu, mělo by se jednat o výstavu řádně renovovaných tonerových kazet a inkoustových náplní. K vidění bylo však vidět desítky vystavovatelů alternativních kazet porušujících patenty a několik málo vystavovatelů skutečných renovací. Výstavu jako již tradičně zahájila razie německých celníků, kteří odvezli několik vozíků padělaných tonerových kazet. Asijské vystavovatele úvodní razie i zkušenosti z minulých let přivedla ke změně komunikační strategie – bez předání vizitky všechny své výrobky označovali za renovace, ačkoliv se zjevně jednalo o zcela nově vyrobené tonerové kazety. Obzvláště směšný byl tento argument u tonerových kazet pro tiskárny Brother, kde na originálních je vylisováno logo Brother a na renovacích by muselo být viditelné vybroušení loga. Po upozornění prodejce na tento fakt prodejce ukazoval jakási škrábance na spodní straně tonerové kazety, které měly svědčit o tom, že se jedná o použitý kus. V Německu se tedy producenti padělků snaží své výrobky vydávat za renovace i s využitím umělého poškrábání tonerových kazet.

 

 RemanExpo_2015_002 RemanExpo_2015_003   

 

Po předání vizitky s Českou republikou u většiny stánků došlo k výrazné změně komunikace. Z renovací se okamžitě staly nově vyrobené tonery a prodejci předávali jiný propagační leták – graficky zcela shodný, jen se slovo „renovated“ změnilo na „100 new“ a prodejci vysvětlovali, že tady v Německu se to nesmí označovat jako nové, ale ať se nebojíme, že vše je nové, žádné renovace.  

 

RemanExpo_2015_004 RemanExpo_2015_005

 

Velmi zajímavá situace nastala v době, kdy zástupci firem HP a Lexmark měli v centru samotné haly přednášku o rizicích plynoucích z prodeje padělaných tonerových kazet. Volná místa obsadili zástupci renovátorů, z řad výrobců padělků se účastnil jeden zájemce, který jakmile zjistil, o čem je řeč, rychle odešel.   

 

RemanExpo_2015_006 RemanExpo_2015_007

 

Celkový dojem z výstavy tak byl velmi rozporuplný – stánky plné padělků, o kterých výrobci tvrdí, že padělky nejsou jen do chvíle, než zjistí, že zájemce je z jiné země, přednáška zástupců majitelů patentů o rizicích plynoucích z jejich porušování v obležení padělatelů a úvodní razie celníků. Je však patrný určitý posun – výrobci jsou si vědomi, že jimi nabízené produkty porušují patenty a jejich prodej je spojen s rizikem.

 

Autor: Asociace renovátorů České republiky (CRRA)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství