Renovace inkoustových cartridgí může výrazně snížit uhlíkovou stopu

Ve Velké Británii proběhl zajímavý průzkum na vzorku 1 000 kancelářských pracovníků. Cílem průzkumu bylo identifikovat reálné nakládání s inkoustovými cartridgemi v kancelářích po jejich vypotřebování. Bylo zjištěno, že pouze 11% britských podniků v současné době zasílá vypotřebované inkoustové cartridge k renovaci pro opětovné použití či recyklaci k použití jako suroviny v dalším zpracovatelském průmyslu. Celých 89% inkoustových cartridgí tak končí nevyužitých v odpadu, ve kterém se mohou rozkládat až 1 000 let.

Počet zlikvidovaných inkoustových cartridgí ve Velké Británii dosahuje zhruba 40 000 000 kusů ročně, přičemž inkoustové cartridge jsou z pohledu životního prostředí toxické. Vyjma zvýšené zátěže životního prostřední tímto postupem přicházejí britské firmy každý rok o hodnotu zhruba 37 000 000 EUR (1 miliardu Kč), kterou by tyto inkoustové kazety získali jejich renovací na území Velké Británie.

Mezi navrhovaná řešení patří:
zavedení košů pro sběr použitých inkoustových cartridgí přímo na pracovišti a proškolení zaměstnanců v oblasti využívání těchto sběrných košů,
zavedení sběrných košů pro sběr použitého papíru,
udržování aktuálního verze software v tiskových a kopírovacích zařízeních, kdy v rámci aktualizací software dochází často ke zvyšování energetické účinnosti těchto zařízení.

Výzkum dále ukázal, že nejvíce ekologicky se chovají zaměstnanci v odvětvích designu, médií, marketingu a vzdělávání, naopak nejméně šetrně k životnímu prostředí se chovají pracovníci v odvětvích právních kanceláří a finančních služeb.


box_pro_sber_prazdnych_toneru-222x300Obdobné výsledky je možné očekávat i v České republice. Prázdné inkoustové cartridge obvykle končí svůj životní cyklus v směsném odpadu a jsou skládkovány či spalovány. Přičemž i v České republice působí řada firem, které nabízejí renovované inkoustové cartridge a mají vybudovány vlastní systémy pro sběr prázdných inkoustových i tonerových kazet.

Výkupem prázdných tonerových a inkoustových kazet se v České republice zabývá například společnost Carcoll, která za prázdnou inkoustovou kazety nabízí částku v řádu jednotek až desítek korun, za prázdnou tonerovou kazetu až stovky korun.

Sbírání prázdných inkoustových cartridgí a prázdných tonerových kazet je v případě projektu Sbirej-toner.cz spojen s charitativní činností, kdy prázdné tonerové kazety nejsou vykupovány, ale odevzdávány do sběrných boxů a výtěžek z takto odevzdaných prázdných inkoustových cartridgí a tonerových kazet je věnován ve prospěch převážně mentálně handicapovaných spoluobčanů. Účast v tomto charitativním systému je velmi jednoduchá, stačí se zaregistrovat a umístit na své pracoviště sběrný box na prázdné tonerové kazety. Účastník si může i zvolit, jakému zařízení mají prostředky získané za jím odevzdané kazety sloužit, například se jedná o Domov seniorů Drachtinka – Hlinsko, LILA domov pro postižené děti – Otnice, Ruka pro život, která pomáhá osobám s mentálním a kombinovaným postižením a mnohým dalším obecně prospěšným organizacím. Od roku 2009, kdy byl tento projekt spuštěn, bylo do roku 2016 získána částka 2 293 577 Kč. Přispěvatelé nedávali do projektu žádné reálné peníze, ale pouze prázdné tonerové a inkoustové kazety, které byly prodány k následné renovaci. Vyjma charitativní činnosti tak dochází také k výraznému omezení dopadů na životní prostředí.

 

Autor: Asociace renovátorů tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství