Rusko zavedlo skutečnou kontrolu používání zakázaných látek v tonerových kazetách

Od 01. března 2020 je v zemích EAEU (Euroasijská hospodářská unie zemí Ruska, Běloruska, Arménie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu) vyžadováno skutečné testování všech nově vyrobených kazet na výskyt látek omezených směrnicí 2011/65/EU a směrnicí č. 1907/2006, tedy směrnicemi ROHS a REACH.

V zemích Evropské unie je zakázáno použití řady chemických látek směrnicí ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, známou jako REACH.  Tato směrnice zakazuje uvádění na trh produktů, které obsahují mimo další nebezpečné bromované zpomalovače hoře, konkrétně nesmí obsahovat sumu pentabromdifenyl etheru, oktabromodifenyl etheru a dekabromdifenyl etheru v koncentraci překračující 0,1 % hmotnosti v homogenním materiálu. Za dodržení této povinnosti je odpovědný dovozce či distributor, k ověření však stačí pouhé prohlášení výrobce, že výrobek je v pořádku a splňuje požadavky pro vstup na trh.

 

 

Pro uvedení na trh Euroasijská hospodářská unie zemí Ruska, Běloruska, Arménie, Kyrgyzstánu, Kazachstánu je vyžadováno od 01. března 2020 dodržení směrnice EAEU TR 037/2016, která je plně harmonizovaná se směrnicí Evropské unie ROHS a směrnicí REACH. Směrnice EAEU TR 037/2016 se mimo další výslovně týká tiskáren a spotřebního materiálu pro tiskárny. Na rozdíl od Evropské směrnice je však potřeba pro uvedení spotřebního materiálu skutečné testování každého typu tonerové kazety u akreditované laboratoře, nikoliv jen prohlášení samotného dovozce, že je vše v pořádku.

Z testů provedených zejména německým zkušebním ústavem TÜV Rheinland/LGA plyne drastické porušování limitů těchto látek. Z 12 provedených testů kompatibilních tonerových kazet na německém trhu limity překročilo hned 10 kazet!

Ukazuje, že evropský přístup prohlášení výrobce je naprosto neúčinný a skutečný obsah omezených či zakázaných látek je zásadně jiný, než deklarovaný. Ruský přístup povinného testování v akreditovaných laboratořích by situaci mohl zcela zásadně změnit.

Polybromované difenylethery (PBDE) se používají jako zpomalovače hoření v platech. Mají schopnost extrémně dlouhého přetrvávání v přírodě a organismech, kde se postupně hromadí a tím, že se neodbourávají, stále zvyšují svou koncentraci. Současně jsou vysoce toxické, poškozují vývoj mozku a kostry v průběhu těhotenství, způsobují změny zejména štítné žlázy, jater a ledvin, způsobují adenomy a karcinomy zejména štítné žlázy. Je prokázána souvislost mezi dlouhodobým vystavením těchto látek a výskytem rakoviny.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství