Samsung vyhrál další spor se čtyřmi prodejci tonerových kazet porušujících patenty v Německu

Společnost Samsung vyhrála další spor s prodejci tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Samsungu. Spor byl zahájen již v listopadu roku 2013, okresní soud v Mnichově vynesl rozsudek 9. prosince 2016. Spor se týkal porušení patentu EP 1975744 B1 kompatibilními tonerovými kazetami s řadou Samsung CLT-5082, přičemž patent chrání i další tonerové kazety, například řadu Samsung CLP- 660, řadu Samsung CLT-6092.

Prodejci kompatibilních tonerových kazet uznali, že porušili patenty společnosti Samsung. V souladu s tím soud nařídil, že obžalovaným ukončit prodej tonerových kazet porušujících patentovou ochranu. Obžalovaným soud dále nařídil zaplatit náhradu škody společnosti Samsung, stejně jako část nákladů spojených se soudním sporem společnosti Samsung. Přesná částka, kterou musí společnosti Samsungu uhradit, bude teprve stanovena.

Je možné předpokládat, že obdobně jako v případu z Nizozemska bude výše odškodnění velmi vysoká.

Společnost Samsung ve své tiskové zprávě k případu dále uvedla, že tyto spory jsou významným upozorněním prodejcům kompatibilních tonerových kazet v Evropě, aby neporušovali duševní vlastnictví společnosti Samsung. Asociace renovátorů tonerů věří, že Evropou Samsung myslí i Českou republiku a zahájí spor i s některým z českých prodejců tonerových kazet porušujících patentovou ochranu Samsungu.

Kiho Kim, prezident společnosti Samsung Printing Solutions (S-Printing Solution), ke sporu uvedl: „Samsung velmi vážně dbá na ochranu porušování patentových práv. Je naší povinností poskytnout našim zákazníkům nejvíce vyhovující tiskové řešení. To se vztahuje nejen na tisková zařízení, ale také na spotřební materiál, včetně tonerových kazet.

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství