Soud předběžně potvrdil, že firmware HP blokující náplně je malware

Na společnost HP byla v 17. prosince 2020 u amerického okresního soudu v severní části Kalifornie roku podána hromadná žaloba tvrdící, že aktualizace firmwaru HP fungují jako „malware“. Soudkyně smírčího soudu Susan van Keulen se neztotožnila s námitkami společnosti HP a pokračuje v řešení žaloby.

Hromadná žaloba několika společností byla podána proti společnosti HP s tvrzením, že aktualizace firmwaru společnosti HP působí jako „malware“. Žalobci tvrdí, že „společnost HP neprávem nutí uživatele svých tiskáren kupovat a používat pouze originální inkoustový a tonerový spotřební materiál HP tím, že bez povolení zasílá aktualizace firmwaru do tiskáren HP přes internet, které zamykají inkoustové a tonerové tiskové kazety jejich konkurentů.“

Společnost HP následně podala návrh na zamítnutí stížnosti. V pátek 15. října 2021 soudkyně smírčího soudu USA Susan van Keulen zamítla návrh společnosti HP. Žaloba tak může pokračovat. Soud navíc shledal, že údajná újma žalobců jsou „konkrétní a specifická“.

Kromě toho soud uvedl: „Soud shledal, že žalobci uvedli dostatečná obecná skutková tvrzení o újmě vyplývající z jednání obžalovaného“.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství