Společnost Brother důrazně varuje před používáním čínských tonerových kazet

Společnost Brother varuje, že nad čínskými výrobci kompatibilních tonerových kazet neexistuje právní nebo regulační dohled nad výrobou tonerů, což vytváří značné problémy v zdravotní nezávadnosti a kvalitě takových tonerových kazet. Kompatibilní tonerové kazety současně poškozují tiskárny a vytisknou pouze 38 % uváděné kapacity.

 

 

Výrobce tiskáren Brother otestoval 10 různých typů kompatibilních tonerových kazet a zjistil, že při jejich používání se z kazety uvolňuje značné množství tonerového prachu, který zůstává v tiskárně. „Na konci testování byl originální toner Brother jedinou značkou tonerové kazety, která nechala tiskárnu v čistém stavu. Bez výjimky všechny testované značky třetích stran zanechaly tonerové usazeniny uvnitř stroje.“  Tiskárna se díky usazeninám v převodovém ústrojí výrazně více opotřebovává a dochází k podstatnému zkrácení životnosti tiskárny.

Společnost Brother měřila i skutečnou výtěžnost kompatibilních tonerových kazet a zjistila, že čínské kazety vytisknou ve srovnání s originální kazetou Brother o 62 % méně výtisků. Skutečné tiskové náklady jsou jenom díky samotné výtěžnosti 3 x vyšší.

Současně u většiny testovaných tonerových kazet nedošlo ke správnému zapečení tonerového prášku do papíru a výsledný tisk se rozmazával. K zapečení tonerového prášku do papíru je potřeba tonerový prášek, který se taví přesně při teplotě, se kterou pracuje tiskárna. Univerzální čínské tonerové prášky takovou charakteristiku postrádají.

Tonerový prášek je velmi nebezpečný pro lidské zdraví. Pokud je tonerový prášek správně spojen se stránkou, přebytečné částice nejsou náchylné k uvolňování nebo rozmazání po prstech a používání výtisku není spojeno s žádným zdravotním rizikem.

Nekvalitní tonerové kazety, které zanechávají v tiskových zařízeních usazeniny nebo rozmazávají stránku, však představují značná zdravotní rizika. Dále během samotného tisku dochází u čínských tonerových kazet k uvolňování tonerových částic do vzduchu a kontaktu s lidmi. Velké množství inhalovaného tonerového prášku nese riziko podráždění dýchacího ústrojí, zvýšených potíží s dýchání, podráždění očí a bolestí žaludku.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství