Společnost HP důrazně varuje před používáním čínských tiskových kazet

Společnost HP publikovala tiskové materiály, ve kterých důrazně varuje před používáním kompatibilních náplní pro tiskárny. Důvodem jsou zjištěná zdravotní rizika kompatibilních tiskových kazet a nadměrné zatěžování životního prostředí způsobované kompatibilními tiskovými kazetami.

Kompatibilní kazety označuje HP termínem „klony“, které definuje jako nově vyrobené tiskové kazety, které nejsou vyrobeny nebo jejichž výroba není povolena společností HP. Klony jsou dle HP obecně známé jako takzvané „nové kompatibilní tiskové kazety“.

HP upozorňuje zejména na dva zásadní problémy spojené s nákupem kompatibilních tiskových kazet. Prvním problémem jsou zjištěná zdravotní rizika plynoucí z používání kompatibilních náplní. Kompatibilní tonerové kazety dle HP nesplňují požadavky na zachování čistoty vzduchu uvnitř objektů a dále k těmto tonerovým kazetám nejsou k dispozici osvědčení zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti použití.

Zdravotní rizika při použití kompatibilních tonerových kazet HP dokládá testováním 4 různých značek kompatibilních tonerových kazet vůči limitům pro získání certifikace Blue Angel. Z testování plyne, že kompatibilní tonerové kazety překročily limit bezpečného množství styrenu až o 53 %, limit drobných částic až o 60 % a limit těkavých organických části až o 130 %, přičemž u těchto zvláště rizikových látek došlo k překročení limitní hodnoty u všech testovaných kompatibilních tonerových kazet.

Oproti tomu kvalitní renovované tonerové kazety jsou certifikovány Blue Angel a veškeré limity splňují.

Druhým problémem kompatibilních náplní je nadměrné zatěžování životního prostředí. Dle HP výrobci klonů nemají žádné programy trvalé udržitelnosti a jejich kazety neumožňují recyklaci a nesplňují limity tvorby emisí. V letáku HP není vyčíslena úspora zdrojů při recyklaci či renovaci tonerové kazety, protože HP vzájemně porovnává pouze nově vyrobené tonerové kazety HP s nově vyrobenými kompatibilními tonerovými kazetami. I přesto HP dochází k značným rozdílům v negativních dopadech na životní prostředí. Oproti originálním tonerovým kazetám HP produkují kompatibilní tonerové kazety až o 55 % více emisí CO2 z důvodu nekonzistentní kvality tisku, která vede k opětovnému tisknutí stejných dokumentů a zvýšené spotřebě papíru i tonerové kazety. Z tohoto důvodu je dále spotřebováno o 54 % více fosilních zdrojů a spotřebováno o 40 % energie. V porovnání kompatibilních a renovovaných tonerových kazet by došlo k rapidní úspoře fosilních zdrojů znovupoužitím vnějších plastových částí tonerové kazety během renovace a k mnohonásobně většímu rozdílu v negativních dopadech na životní prostředí.

Celý leták společnosti HP je ke stažení zde: http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/4AA6-3160ENW.pdf

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství