Stanovisko k ohlášené žalobě společnosti Canon proti společnosti KMP

Jak uvedla společnost Canon na svých webových stránkách www.canon.com, podává výrobce tiskáren žalobu proti společnosti KMP i jiným alternativním výrobcům za porušování patentu.

Až do zveřejnění tohoto prohlášení neměla společnost KMP k dispozici dopis od společnosti Canon či jejích právních zástupců.

Společnost Canon odůvodňuje svůj postup v prohlášení tím, že respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob a totéž očekává i od ostatních. Společnost KMP zastává přesně tentýž názor, a proto specialista na spotřební materiál pro tiskárny vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí zkoumá právní situaci všech produktů a totéž vyžaduje i od svých dodavatelů.

Záležitost se pravděpodobně týká součástky fotoválce. V tomto konkrétním případě jde o několik málo tonerů, v nichž je zřejmě určité provedení upnutí fotoválce pro spojovací kus pro spojení s hnací jednotkou tiskárny chráněno patentem. Samotná společnost KMP takové díly nevyrábí, ale spoléhá se jako dodavatel hlavně na dodavatele s vedoucím postavením na trhu v daném oboru.

Společnost KMP má zájem o rychlé a nekomplikované vyjasnění celé záležitosti.

V neposlední řadě patří k filosofii a podstatě značky KMP, že svým zákazníkům kromě vynikající kvality produktů nabízíme maximální právní jistotu při obchodování s produkty KMP“, říká Jan-Michael Sieg, předseda představenstva KMP PrintTechnik AG.

O společnosti KMP

Skupina KMP vyvíjí, vyrábí a prodává kompatibilní spotřební materiál pro tiskárny s vysokými požadavky na kvalitu produktů. Kromě vynikajícího vlastního vývoje se sortiment KMP vyznačuje především ekologickým přístupem díky vysokému podílu recyklace. Prostřednictvím společností v Evropě a Africe a zastoupení v mnoha dalších evropských státech je skupina KMP vždy nablízku svým klientům.