U každé nakoupené tonerové kazety KMP vyčíslíme dosaženou úsporu emisí CO2!

Podařilo se nám získat prémiovou certifikaci EN ISO/IEC 17020 CO2 (footprint), ke každé zakoupené tonerové kazetě tak bude na nákupním dokladu vyjádřena úspora emisí CO2, kterou jste nákupem tonerových kazet KMP dosáhli! Každá tonerová kazeta KMP opětovně využívá vnější plastové tělo z originální tonerové kazety, čímž výrazně šetří vzácné přírodní zdroje a dochází k výrazné úspoře emisí CO2.

CO2 Footprint KMP

Kde se úspora emisí CO2 (footprint) bere:
Všechny tonerové kazety KMP jsou renovované. Renovace velmi zjednodušeně znamená, že sbíráme použité originální tonerové kazety, sesbírané kazety kompletně rozebereme, vyměníme vše, co se postupně opotřebovává včetně optického válce, kazetu naplníme správným množstvím jakostního tonerového prachu a důkladně otestujeme. Celé vnější plastové tělo tonerové kazety však používáme opětovně ke stejnému účelu z původní originální tonerové kazety. Opětovným použitím vnějšího plastového těla dochází k velké úspoře surovin na jeho výrobu, úspoře emisí skleníkových plynů z výroby a předchází se tvorbě odpadu. Zavedením normy EN ISO/IEC 17020 CO2 (footprint) dokážeme vyjádřit úsporu emisí oxidu uhličitého u každé zakoupené tonerové kazety i na celý nákup!

Pro koho je to důležité:
Pro všechny, komu záleží na naší planetě. Zásadním přínosem je to pro firmy, počítající svou emisní stopu. Díky získání certifikace EN ISO/IEC 17020 mohou oprávněně zahrnout tuto úsporu do svých emisních cílů a reportů.

Jak vypadá doklad o dosažené úspoře emisí CO2:
Vyjádření úspory emisí z tisku CO2 (footprint) je automaticky uvedeno na každé vydané faktuře od společnosti KMP Bürotechnik s.r.o. Je vyjádřena celková úspora emisí CO2 (footprint) z uskutečněného nákupu.