Většina ze stovek analyzovaných kusů čínských tonerů obsahovala vysoké úrovně toxického zpomalovače hoření decaBDE

Dovozci a prodejci kompatibilních tonerových kazet v Rusku zažívají velmi krušné časy. Podle analýzy serverů Digital Imaging a RTMworld.com dochází v souvislosti porušováním standardů kvality ze strany čínských výrobců tonerových kazet k jejich nahrazování evropskými, severoamerickými a ruskými renovovanými tonerovými kazetami. Podle společnosti Business Inform dojde jen v roce 2020 k nahrazení více než 3 000 000 kusů čínských tonerových kazet za renovované tonerové kazety ze strany ruské vlády a velkých korporací.

Informační agentura Business Inform v říjnu až prosinci 2018 nakoupila a analyzovala stovky dovezených kompatibilních tonerových kazet. Důraz byl kladen na běžné levné klony z Číny.

Dr. Stanislaw Malinskiy, vedoucí informační agentury Business Inform uvádí: „Většina nově vyrobených kompatibilních tonerových kazet, které jsme analyzovali, obsahovala vysoké úrovně decaBDE. Podle našich odhadů byly dvě třetiny nově vyrobených kazet dovezených v roce 2018 zatíženy koncentracemi decaBDE mezi 2 000 a 18 000 mg / kg. To znamená: více než 9,3 milionů z 13,9 milionů nově vyrobených kazet dovezených do Ruska bylo silně znečištěno! Výsledky tohoto výzkumu byly hlášeny ruské vládě a dále vedoucím mnoha velkých ruských podniků a organizací, u kterých bylo zjištěno, že jsou kupujícími kompatibilních kazet. Podle Stockholmské úmluvy z roku 2001 a ratifikované Ruskem v roce 2011 jsou tyto produkty klasifikovány jako „perzistentní organické znečišťující látky“. Na rozdíl od Berlína nebo Bruselu však oficiální agentury v Rusku nejen nekrčí rameny, ale starají se o ochranu spotřebitelů a narušování hospodářské soutěže. Je zjevnou skutečností, že mnoho čínských klonů porušuje zákon –  jak v Rusku, tak v EU.“

Ruské Laboratoře elektrografie, jediný oficiálně schválený zkušební ústav v Rusku, určily přesné standarty požadované kvality a způsobu výroby tonerových kazet. Dr. Stanislaw Malinskiy uvádí: „Pokud jde o právní kontrolu kvality laserových kazet a udržitelnosti životního prostředí, bylo vytvořeno a zaregistrováno několik metod ruského standardizovaného testování, LEM.“

 


decaBDE – Dekabromdifenyl ether

 

Významné ruské podniky a ruská vláda nyní vyžadují pouze takové tonerové kazety, které splňují tyto definované standarty. Dochází k zásadnímu přehodnocení nákupního chování, znamenající postupný konec kazet špatné kvality s nízkou výtěžností a vysokou míru selhání, kazet porušujících patentovou ochranu originálních výrobců či kazet nadměrně zatěžujících životní prostředí.

Například rada členů ruského sdružení AQCMS (Association of Quality Consumables Manufacturers) uvedla, že chtějí zásadně změnit způsob získávání alternativních tonerových a inkoustových kazet: od nynějška chceme nakupovat kazety pouze vysoce kvalitní, udržitelné a především bez znečišťujících látek, plnících standard Laboratoře elektrografie.

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství