výrobky KMP v testech

Výrobky KMP pravidelně vyhrávají v testech odborných časopisů. Testování probíhá obvykle v časopisech vycházejících v celé Evropě. V České republice jsou vycházejíc obvykle jazykové mutace těchto magazínů a testování produktů zde neprobíhá.