Využití OZE v KMP Bürotechnik I.

Projekt
Využití OZE v KMP Bürotechnik I.
registrační číslo projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0004964
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.