Xerox hodlá obejít představenstvo HP a vynutit si spojení přes akcionáře

Dopisová válka mezi společnostmi Xerox a HP stále pokračuje. Poté, co představenstvo HP odmítlo opakovaný návrh na převzetí společnosti HP ze strany Xeroxu, zaslal John Visentin, místopředseda a generální ředitel Xerox Holdings Corporation dopis, ve kterém označuje závěry předsednictva HP za pomluvy a upozorňuje vedení společnosti HP, že začne oslovovat přímo samotné akcionáře a vynucovat si převzetí přímo prostřednictvím akcionářů HP.

„Milý Chipe a Enrique,

vaše odmítnutí zapojit se do vzájemné „due diligence“ s Xeroxem odporuje logice.

Předložili jsme přesvědčivý návrh – takový, který by akcionářům společnosti HP umožnil realizovat okamžitou peněžní hodnotu a těšit se rovné účasti na podstatných pozitivních očekáváních vyplývajících z kombinace firem. Naše nabídka není „vysoce podmíněná“ ani „nejistá“, jak tvrdíte. Neobsahuje finanční podmínky a očekává se, že kombinovaná společnost bude mít úvěrový rating s vysokým investičním stupněm.

Možné výhody kombinace mezi HP a Xeroxem jsou zřejmé. Společně bychom mohli vytvořit špičku v oboru – s rozšířeným rozsahem a nejlepšími nabídkami ve své třídě v celém portfoliu produktů, které budou vytvářeny tak, aby více investovaly do inovací a generovaly větší návratnost pro akcionáře.

Trh jasně chápe průmyslovou logiku této transakce. Akcie HP a Xeroxu vzrostly o 9,5 procenta, respektive 6,6 procenta, od data prvního zveřejnění našeho návrhu. Již jsme obdrželi dotazy od několika akcionářů společnosti HP a jsme povzbuzeni jejich zájmem o naši nabídku.

Přesto společnost HP namísto toho, abychom společně tři týdny tvořili hodnoty, nadále mlží a činí zavádějící prohlášení. Je důležité, abychom ve váš prospěch a ve prospěch akcionářů společnosti HP opravili několik chyb z vašeho posledního dopisu.

Dne 5. února 2019 společnost Xerox oznámila tříletý strategický plán, který byl postaven na čtyřech pilířích: (i) optimalizace operací, (ii) zvyšování výnosů, (iii) opětovné oživování inovací a (iv) zaměření na peněžní toky a kapitálové výnosy. Tento plán již překonáváme. Během prvních devíti měsíců roku 2019 jsme zvýšili upravený zisk na akcii a úroveň disponibilních peněžních zásob a zároveň jsme zvýšili investice do inovací a našeho hlavního podnikání, proto naše akcie meziročně rostou o 96 procent.

Váš komentář týkající se celkové hodnoty zakázek je jenom obyčejná pomluva. Ve vašem vlastním dopise uvádíte, že informace z neveřejných zdrojů nejsou smysluplným ukazatelem budoucích obchodních vyhlídek nebo materiálem k porozumění naší celkové činnosti.

Je možné, že nízké, drahé a časově náročné úspory nákladů zahrnuté ve vašem plánu restrukturalizace, který jste oznámili 3. října 2019 (pouze 1 miliarda USD během tří let, za náklady na restrukturalizaci 1 miliarda USD), má za následek nedostatečnou důvěru ve schopnost společnosti HP realizovat synergie ve výši 2 a více miliard USD, které by váš tým mohl dosáhnout spojením našich firem.

Zpeněžili jsme svůj nelikvidní podíl v roce 2019 ve společnosti Fuji Xerox více než 20krát nad očekávaným souhrnným peněžním tokem a zároveň jsme příznivě restrukturalizovali podmínky našeho vztahu s Fuji Xeroxem, abychom zajistili kontinuitu dodávek, chránili naše vysoce hodnotné duševní vlastnictví a poskytli strategickou flexibilitu. Výsledkem těchto transakcí není díra v portfoliu Xeroxu, jen podstatně více hotovosti na podporu růstu a větší flexibilita v našich tržních podmínkách.

I když nemusíte oceňovat naši agresivní taktiku, nebudeme se za ni omlouvat. Nejúčinnějším způsobem, jak prokázat rozsah této příležitosti, je vzájemná due diligence, kterou i nadále odmítáte, a jsme povinni ji vyžadovat.

Plánujeme přímý kontakt s akcionáři společnosti HP, abychom získali jejich podporu při naléhání na představenstvo společnosti HP, aby udělala správnou věc a využila této jednoznačné příležitosti.

S pozdravem,

John Visentin místopředseda a generální ředitel Xerox Holdings Corporation“

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství