Xerox si zajistil 24 miliard USD pro akvizici společnosti HP

Společnost Xerox se v posledních měsících pokouší a převzetí společnosti HP, která takovou možnost odmítá. Jedním z důvodů jednoznačného odmítání možné akvizice byla pochybnost o schopnosti zajištění dostatku peněžních zdrojů pro akvizici HP Inc. Společnost Xerox Holdings Corporation zaslala další dopis představenstvu společnosti HP Inc., v němž potvrzuje, že od skupiny Citi, Mizuho a Bank of America získala finanční prostředky ve výši 24 miliard USD.

„Milý Chipe a Enrique,

během několika posledních týdnů jsme zahájili konstruktivní dialog s mnoha vašimi největšími akcionáři ohledně strategických výhod našeho návrhu na získání společnosti HP. Všem nám je zřejmé, že spojení našich společností by přineslo značné synergie a navýšit peněžní tok, který by zase mohl umožnit zvýšené investice do inovací a větší návratnost pro akcionáře.

Z našeho dialogu s vašimi akcionáři také vyšlo najevo, že vy a vaši poradci zpochybňujete naši schopnost získat kapitál nezbytný k financování našeho návrhu. Vždy jsme trvali na tom, že náš návrh má zajištěné reálné financování, ale abychom odstranili jakékoli pochybnosti, obdrželi jsme od Citi, Mizuho a Bank of America závazné finanční krytí (které nepodléhá žádné hloubkové kontrole).

Navrhuji osobní setkání s Vámi, s vašimi poradci nebo bez nich, abychom mohli zahájit jednání o této transakci.

S pozdravem,
John Visentin
místopředseda a generální ředitel
Xerox Holdings Corporation“

 

 

Autor: Asociace renovátoru tonerů (ART)


Výrobky KMP jsou navrhovány a vyráběny tak, aby splňovali kritéria zdravotní nezávadnosti. Během tisku tonery KMP nedochází k nadměrnému uvolňování zdraví závadných částic do ovzduší, používání výtisku pořízeného tonerem, inkoustem či páskou KMP nedoprovází zvýšená zdravotní rizika.

KMP respektuje práva duševního vlastnictví třetích osob. Výrobky KMP zásadně neporušují patenty ani průmyslové vzory a nevystavují uživatele ani prodejce rizikům spojeným s porušením duševního vlastnictví třetích osob.

KMP renovuje originální tonerové a inkoustové kazety při zachování kvality a výtěžnosti originálního spotřebního materiálu. Výrobky KMP jsou šetrné k životnímu prostředí, používání renovovaných tonerových a inkoustových kazet provází snižování ekologické zátěže, redukce a opětovné využití přírodních zdrojů.

 

zpravodajstvi_indexPřejít na zpravodajství